Lapkričio 3 dieną Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyko Lietuvos Medicinos Studentų Asociacijos (LiMSA) ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) organizuotas susitikimas. Renginyje dalyvavo trys Lietuvos kariuomenės vyresnieji karininkai, LATA ir LiMSA nariai bei per pusšimtį Vilniaus Universiteto Medicinos Fakulteto studentų.

Susitikimo tema – Lietuvos kariuomenės ir karo medikų dalyvavimas tarptautinėse operacijose, karo medicina. Nemažai dėmesio buvo skirta Provincijos atkūrimo grupės (PAG) Afganistano Goro provincijoje ir jos sudėtyje dirbančių karo medikų veiklai aptarti. Vadovauti PAG Gore Lietuva pradėjo 2005 metais. Šiuo metu kartu su beveik 200 Lietuvos karių ir civilių šioje provincijoje dirba ir tarnauja Danijos, JAV, Japonijos, Gruzijos, Korėjos, Kroatijos, Rumunijos ir Ukrainos kariškiai bei civiliai. 2005 metais Afganistane buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Specialioji misija, kuri koordinuoja PAG civilinių užduočių įgyvendinimą. Specialioji misija koordinuoja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bei tarptautinių fondų Afganistanui skirtas lėšų įsisavinimą ir panaudojimą, vykdant valstybinio sektoriaus stiprinimo ir provincijos infrastruktūros bei gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo projektus.

Pirmąjį pranešimą  skaitė LATA pirmininkas, Lietuvos Kariuomenės Karo medicinos tarnybos odontologijos skyriaus viršininkas, majoras Šarūnas Ratkus, dalyvavęs Provincijos Atkūrimo Grupės PAG-2 kontingente. Š. Ratkus pristatė Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės veiklą, Lietuvos ir tarptautinių partnerių pastangomis įsteigtą ir išlaikomą ligoninę Čagčarane, jos įkūrimą ir veiklos ypatybes, dalijosi darbo nekasdienėmis sąlygomis prisiminimais.

Karo medikas, majoras Salvijus Milašius taip pat dalijosi įspūdžiais iš dalyvavimo misijoje Afganistane. Majoras pasakojo apie PAG stovykloje sudarytas gyvenimo ir darbo sąlygas, supažindintino su medicininės pagalbos prieinamumo Afganistane problemomis ir Lietuvos vykdoma veikla šioje srityje. Karo gydytojas apžvelgė PAG esančioje ligoninėje teikiamas medicinines paslaugas, naudojamą įrangą ir dirbantį personalą. S. Milašius taip pat kalbėjo apie misijos Afganistane tikslus, bendravimo su vietos gyventojais subtilybes ir svarbą, šalies geografines, demografines ir infrastruktūros ypatybes.

Misijose Afganistane ir Irake dalyvavęs majoras Albertas Dusevičius atsiribodamas nuo politinio vertinimo akcentavo skirtumus tarp Afganistano ir Irako valstybių bei jose atliekamų misijų pobūdžio ir tikslų. Dviejų knygų autorius A. Dusevičius dalijosi prisiminimais iš dalyvavimo karo veiksmuose Irake, pademonstravo neeilinės vaizdinės medžiagos, perskaitė ištrauką iš šiais metais išleisto kovinio nuotykių romano „Perkūno karys“.

Baigiamąjį žodį  tarė LATA garbės narys Audrius Skaistys, kuris apibendrino prieš tai kalbėjusių pranešėjų mintis, aptarė politinę situaciją Afganistane, su misija susijusias tarptautinės politikos aktualijas, Lietuvos gynybos politikoje ir kariuomenėje vykstančius pokyčius,atsisakius privalomosios pradinės karo tarnybos, Konstitucinio Teismo nutarimą šiuo klausimu ir prognozavo tolimesnę įvykių eigą.