Įgyvendinami projektai:

„Raktas į darnią sveikatos sistemą“, 2023-2024 m.

Finansuoja Jaunimo reikalų agentūra

Projekto tikslas:

Prisidėti prie sveikatos apsaugos sistemos ateities lyderių visapusiško ugdymo nuo fundamentalių kietųjų įgūdžių iki globalaus mąstymo, ugdyti proaktyvų studentų požiūrį į studijų, sveikatos apsaugos sistemos ir žmogaus teisių problemas, stiprinti organizaciją, suteikiant savanoriams aktualias kompetencijas, stiprinti narių tarpusavio ryšius ir skatinti savanorišką veiklą studijų metu.

Projekto uždaviniai:

  • Kelti biomedicinos studentų profesines, socialines ir asmenines kompetencijas;
  • Skatinti biomedicinos studentų atstovavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, tarptautinių partnerysčių užmezgimą;
  • Skatinti savanorystę, bendruomeniškumą bei užtikrinti organizacijos veiklos stabilumą;
  • Šviesti visuomenę sveikatos ir žmogaus teisių temomis, ugdyti antidiskriminaciją, toleranciją ir pagarbą kitam.
„Atrakink potencialą“, 2024 m.

Finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto tikslas:

Programa „Atrakink potencialą“ suteiks sveikatos mokslų studentams platformą aktyviai dalyvauti veiklose, kurios ugdys minkštąsias kompetencijas, skatins bendruomeniškumą, lyderystę ir leis atsiskleisti individualiems studentų talentams, kurie prisidės prie geresnių įvairiapusiškai išsilavinusių ateities sveikatos priežiūros specialistų augimo.

Projekto uždaviniai:

  • Kelti biomedicinos studentų profesines bei minkštąsias kompetencijas organizuojant mokymus apie asmenybės vystymąsi, įskaitant savęs ir kitų pažinimą, kurie skatintų biomedicinos studentus išnaudoti visą savo potencialą ir kūrybiškumą;
  • Skatinti savanorystę, atliepiančią jaunimo poreikius, ugdančią kūrybišką, atsakingą ir pilietišką asmenybę bei užtikrinančią organizacijos veiklos stabilumą; kurti bendruomenę, kurioje studentai jaustųsi vertinami ir įkvėpti tobulėti tiek asmeniniu, tiek profesiniu lygmenimis ir institucinės atminties perdavimą, naujų mokslų ir tyrimais pagrįstų darbo metodų taikymą;
  • Šviesti visuomenę įvairiomis su sveikata susijusiomis sveikatos ir žmogaus teisių temomis, mokslu ir tyrimais pagrįsta informacija, bei didinti toleranciją ir mažinti diskriminaciją.

Įgyvendinti projektai:

„Nebe vienas“, 2023 m.

Finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

„Šiandienos studentas – rytojaus medikas“, 2021-2022 m.

Finansuoja Jaunimo reikalų departamentas

„Darni karta“, 2019-2020 m.

Finansuoja Jaunimo reikalų departamentas

„Metamedikas“, 2017-2018 m.

Finansuoja Jaunimo reikalų departamentas

Turite klausimų?

Parašykite mums!
Linkedin

+370 611 26021

gen.sec@limsa.lt