TARYBA

null

Aurelija Martinonytė

Prezidentė

president@limsa.lt

null

Vėjas Janutėnas

Iždininkas

treasurer@limsa.lt

null

Emilija Zimnickaitė

Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams

vp.ir@limsa.lt

null

Monika Kunigonytė

Vilniaus skyriaus direktorė

vilnius@limsa.lt

null

Rytė Benešiūnaitė

Kauno skyriaus direktorė

kaunas@limsa.lt

null

Ugnė Karneckaitė

Viceprezidentė viešiesiems ryšiams ir komunikacija

vp.prc@limsa.lt

null

Paulius Povilonis

Viceprezidentas plėtrai

vp.d@limsa.lt

LiMSA Taryba – vieneriems metams Asamblėjos renkamas LiMSA organas, kurį įprastai sudaro 9 nariai. Be tiesioginių savo pareigų organizacijoje, kiekvienas Tarybos narys turi balso teisę ir visus metus priiminėja  LiMSA svarbius sprendimus: vertina kandidatų į LiMSA delegacijas anketas, svarsto ir priima LiMSA Reglamento pakeitimus, skirsto ir prižiūri LiMSA biudžetą, peržiūri ir tvirtina LiMSA pozicijas, skiria laikinai einančius pareigas nacionalinius koordinatorius bei sprendžia įvairius kitus iš anksto nenumatytus LiMSA klausimus.

LiMSA Tarybos veiklą padeda užtikrinti skyrių sekretorės:

Vilniaus skyriaus sekretorė Marta Jasaitė | secretary.vilnius@limsa.lt

Kauno skyriaus sekretorė Simona Dužinaitė | secretary.kaunas@limsa.lt

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

null

Auksė Ramaškevičiūtė

L.e.p. Nacionalinė Visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė | NPO

npo@limsa.lt

null

Beatričė Vileišytė

L.e.p. Nacionalinė Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių bei ŽIV ir AIDS komiteto koordinatorė | NORA

nora@limsa.lt

null

Adelė Gudlevičiūtė

Nacionalinė Medicinos edukacijos komiteto koordinatorė | NOME

nome@limsa.lt

Nacionaliniai komitetų koordinatoriai jungtis tarp komitetų veiklos Lietuvoje ir Pasaulyje. Nacionaliniai koordinatoriai dirba kartu su vietiniais Vilniaus ir Kauno skyrių atitinkamų komitetų koordinatoriais, užtikrina sklandžią komiteto veiklą visoje Lietuvoje ir LiMSA reprezentaciją Pasaulyje.

Vietinių komitetų koordinatorių    kontaktus rasite čia.

null

Anastasija Zuzo

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė išvykstantiems studentams | NEO/NORE-out

neo.nore.out@limsa.lt

null

Tautvilė Smalinskaitė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė atvykstantiems studentams | NEO/NORE-in

neo.nore.in@limsa.lt

KONTAKTAI

Turite klausimų? Užduokite juos mums!

  • +370 675 30508

  • president@limsa.lt

  • A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Linkedin