TARYBA

null

Greta Burinskaitė

Prezidentė

president@limsa.lt

null

Antanas Simonas Garuolis

Iždininkas

treasurer@limsa.lt

null

Austėja Sakalauskaitė

Generalinė sekretorė

gen.sec@limsa.lt

null

Ugnė Tiškevičiūtė

Viceprezidentė viešiesiems ryšiams ir komunikacijai

vp.prc@limsa.lt

null

Julija Pargaliauskaitė

Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams

vp.ir@limsa.lt

null

Lina Grybauskaitė

Viceprezidentė žmogiškiesiems ištekliams

vp.hr@limsa.lt

null

Ugnė Neverdauskaitė

Vilniaus skyriaus direktorė

vilnius@limsa.lt

LiMSA Taryba – vieneriems metams Asamblėjos renkamas LiMSA organas, kurį įprastai sudaro 9 nariai. Be tiesioginių savo pareigų organizacijoje, kiekvienas Tarybos narys turi balso teisę ir visus metus priiminėja  LiMSA svarbius sprendimus: vertina kandidatų į LiMSA delegacijas anketas, svarsto ir priima LiMSA Reglamento pakeitimus, skirsto ir prižiūri LiMSA biudžetą, peržiūri ir tvirtina LiMSA pozicijas, skiria laikinai einančius pareigas nacionalinius koordinatorius bei sprendžia įvairius kitus iš anksto nenumatytus LiMSA klausimus.

LiMSA Tarybos veiklą padeda užtikrinti skyrių sekretoriai:

Vilniaus skyriaus sekretorė

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

Patricija Glovackaitė

Nacionalinė seksualinės ir reprodukcinės sveikatos koordinatorė | NORA

npo@limsa.lt

null

Edis Baubonis

Nacionalinis žmogaus teisių ir taikos komiteto koordinatoriu | NORP

norp@limsa.lt

null

Elanta Tarikaitė

Nacionalinė Medicinos edukacijos komiteto koordinatorė | NOME

nome@limsa.lt

Nacionaliniai komitetų koordinatoriai jungtis tarp komitetų veiklos Lietuvoje ir Pasaulyje. Nacionaliniai koordinatoriai dirba kartu su vietiniais Vilniaus ir Kauno skyrių atitinkamų komitetų koordinatoriais, užtikrina sklandžią komiteto veiklą visoje Lietuvoje ir LiMSA reprezentaciją Pasaulyje.

Vietinių komitetų koordinatorių    kontaktus rasite čia.

null

Kasparas Ašoklis

Nacionalinis Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorius išvykstantiems studentams | NEO/NORE-out

neo.nore.out@limsa.lt

null

Bernadeta Zacharevičiūtė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė atvykstantiems studentams | NEO/NORE-in

neo.nore.in@limsa.lt

KONTAKTAI

Turite klausimų? Užduokite juos mums!

    • +370 621 64282

    • president@limsa.lt

    • A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

    Linkedin