TARYBA

null

Aurelija Martinonytė

Prezidentė

president@limsa.lt

null

Vėjas Janutėnas

Iždininkas

treasurer@limsa.lt

null

Simona Dužinaitė

Generalinė sekretorė

gen.sec@limsa.lt

null

Rugilė Martinaitytė

Viceprezidentė viešiesiems ryšiams ir komunikacijai

vp.prc@limsa.lt

null

Tautvilė Smalinskaitė

Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams

vp.ir@limsa.lt

null

Kamilė Burokaitė

Viceprezidentė žmogiškiesiems ištekliams

vp.hr@limsa.lt

null

Pavel Riabec

Viceprezidentas plėtrai

vp.d@limsa.lt

null

Miglė Vilniškytė

Vilniaus skyriaus direktorė

vilnius@limsa.lt

null

Gasparas Žumbakys

Kauno skyriaus direktorius

kaunas@limsa.lt

LiMSA Taryba – vieneriems metams Asamblėjos renkamas LiMSA organas, kurį įprastai sudaro 9 nariai. Be tiesioginių savo pareigų organizacijoje, kiekvienas Tarybos narys turi balso teisę ir visus metus priiminėja  LiMSA svarbius sprendimus: vertina kandidatų į LiMSA delegacijas anketas, svarsto ir priima LiMSA Reglamento pakeitimus, skirsto ir prižiūri LiMSA biudžetą, peržiūri ir tvirtina LiMSA pozicijas, skiria laikinai einančius pareigas nacionalinius koordinatorius bei sprendžia įvairius kitus iš anksto nenumatytus LiMSA klausimus.

LiMSA Tarybos veiklą padeda užtikrinti skyrių sekretorės:

Kauno skyriaus sekretorė Jorė Rinkevičiūtė | secretary.kaunas@limsa.lt

Vilniaus skyriaus sekretorė Beatričė Vileišytė | secretary.vilnius@limsa.lt

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

null

Auksė Ramaškevičiūtė

Nacionalinė Visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė | NPO

npo@limsa.lt

null

Saulė Janušonytė

Nacionalinė Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių bei ŽIV ir AIDS komiteto koordinatorė | NORA

nora@limsa.lt

null

Džiugas Grėbliūnas

Nacionalinis Medicinos edukacijos komiteto koordinatorius | NOME

nome@limsa.lt

Nacionaliniai komitetų koordinatoriai jungtis tarp komitetų veiklos Lietuvoje ir Pasaulyje. Nacionaliniai koordinatoriai dirba kartu su vietiniais Vilniaus ir Kauno skyrių atitinkamų komitetų koordinatoriais, užtikrina sklandžią komiteto veiklą visoje Lietuvoje ir LiMSA reprezentaciją Pasaulyje.

Vietinių komitetų koordinatorių    kontaktus rasite čia.

null

Simona Galnaitytė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė išvykstantiems studentams | NEO/NORE-out

neo.nore.out@limsa.lt

null

Gabrielė Terminaitė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė atvykstantiems studentams | NEO/NORE-in

neo.nore.in@limsa.lt

KONTAKTAI

Turite klausimų? Užduokite juos mums!

    • +370 675 30508

    • president@limsa.lt

    • A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

    Linkedin