TARYBA

null

Auksė Ramaškevičiūtė

Prezidentė

president@limsa.lt

null

Neda Gendvilaitė

Iždininkė

treasurer@limsa.lt

null

Jorė Rinkevičiūtė

Generalinė sekretorė

gen.sec@limsa.lt

null

Monika Bitinaitytė

Viceprezidentė viešiesiems ryšiams ir komunikacijai

vp.prc@limsa.lt

null

Tautvilė Smalinskaitė

Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams

vp.ir@limsa.lt

null

Miglė Vilniškytė

Vilniaus skyriaus direktorė

vilnius@limsa.lt

null

Martas Dominas

Kauno skyriaus direktorius

kaunas@limsa.lt

LiMSA Taryba – vieneriems metams Asamblėjos renkamas LiMSA organas, kurį įprastai sudaro 9 nariai. Be tiesioginių savo pareigų organizacijoje, kiekvienas Tarybos narys turi balso teisę ir visus metus priiminėja  LiMSA svarbius sprendimus: vertina kandidatų į LiMSA delegacijas anketas, svarsto ir priima LiMSA Reglamento pakeitimus, skirsto ir prižiūri LiMSA biudžetą, peržiūri ir tvirtina LiMSA pozicijas, skiria laikinai einančius pareigas nacionalinius koordinatorius bei sprendžia įvairius kitus iš anksto nenumatytus LiMSA klausimus.

LiMSA Tarybos veiklą padeda užtikrinti skyrių sekretorės:

Kauno skyriaus sekretorius Rytis Grigas | secretary.kaunas@limsa.lt

Vilniaus skyriaus sekretorė Eglė Tamošiūnaitė | secretary.vilnius@limsa.lt

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

null

Monika Karolina Vaičiūtė

Nacionalinė Visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė | NPO

npo@limsa.lt

null

Rusnė Kirtiklytė

Nacionalinė žmogaus teisių ir taikos komiteto koordinatorė | NORP

norp@limsa.lt

null

Deimantė Gervytė

Nacionalinis Medicinos edukacijos komiteto koordinatorė | NOME

nome@limsa.lt

Nacionaliniai komitetų koordinatoriai jungtis tarp komitetų veiklos Lietuvoje ir Pasaulyje. Nacionaliniai koordinatoriai dirba kartu su vietiniais Vilniaus ir Kauno skyrių atitinkamų komitetų koordinatoriais, užtikrina sklandžią komiteto veiklą visoje Lietuvoje ir LiMSA reprezentaciją Pasaulyje.

Vietinių komitetų koordinatorių    kontaktus rasite čia.

null

Marija Plioplytė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė išvykstantiems studentams | NEO/NORE-out

neo.nore.out@limsa.lt

null

Viltė Pacevičiūtė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė atvykstantiems studentams | NEO/NORE-in

neo.nore.in@limsa.lt

KONTAKTAI

Turite klausimų? Užduokite juos mums!

    • +370 621 64282

    • president@limsa.lt

    • A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

    Linkedin