TARYBA

null

Auksė Ramaškevičiūtė

Prezidentė

president@limsa.lt

null

Monika Vaičiūtė

Iždininkė

treasurer@limsa.lt

null

Jorė Rinkevičiūtė

Generalinė sekretorė

gen.sec@limsa.lt

null

Aistė Railaitė

Viceprezidentė viešiesiems ryšiams ir komunikacijai

vp.prc@limsa.lt

null

Nida Abraitytė

Viceprezidentė tarptautiniams ryšiams

vp.ir@limsa.lt

null

Martas Dominas

Viceprezidentas žmogiškiesiems ištekliams

vp.hr@limsa.lt

null

Greta Burinskaitė

Vilniaus skyriaus direktorė

vilnius@limsa.lt

LiMSA Taryba – vieneriems metams Asamblėjos renkamas LiMSA organas, kurį įprastai sudaro 9 nariai. Be tiesioginių savo pareigų organizacijoje, kiekvienas Tarybos narys turi balso teisę ir visus metus priiminėja  LiMSA svarbius sprendimus: vertina kandidatų į LiMSA delegacijas anketas, svarsto ir priima LiMSA Reglamento pakeitimus, skirsto ir prižiūri LiMSA biudžetą, peržiūri ir tvirtina LiMSA pozicijas, skiria laikinai einančius pareigas nacionalinius koordinatorius bei sprendžia įvairius kitus iš anksto nenumatytus LiMSA klausimus.

LiMSA Tarybos veiklą padeda užtikrinti skyrių sekretoriai:

Vilniaus skyriaus sekretorė Jovita Patricija Druta | secretary.vilnius@limsa.lt

KOMITETŲ KOORDINATORIAI

null

Lina Grybauskaitė

Nacionalinė Visuomenės sveikatos komiteto koordinatorė | NPO

npo@limsa.lt

null

Gabrielė Neverauskaitė

Nacionalinė žmogaus teisių ir taikos komiteto koordinatorė | NORP

norp@limsa.lt

null

Julija Pargaliauskaitė

Nacionalinė Medicinos edukacijos komiteto koordinatorė | NOME

nome@limsa.lt

Nacionaliniai komitetų koordinatoriai jungtis tarp komitetų veiklos Lietuvoje ir Pasaulyje. Nacionaliniai koordinatoriai dirba kartu su vietiniais Vilniaus ir Kauno skyrių atitinkamų komitetų koordinatoriais, užtikrina sklandžią komiteto veiklą visoje Lietuvoje ir LiMSA reprezentaciją Pasaulyje.

Vietinių komitetų koordinatorių    kontaktus rasite čia.

null

Viltė Radavičiūtė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė išvykstantiems studentams | NEO/NORE-out

neo.nore.out@limsa.lt

null

Milvydė Marija Tamutytė

Nacionalinė Profesinių ir mokslinių mainų komiteto koordinatorė atvykstantiems studentams | NEO/NORE-in

neo.nore.in@limsa.lt

KONTAKTAI

Turite klausimų? Užduokite juos mums!

    • +370 621 64282

    • president@limsa.lt

    • A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

    Linkedin