Atstovavimas organizacijose

Vienas pagrindinių LiMSA darbų – visų Lietuvos biomedicinos studentų interesų atstovavimas. LiMSA yra 5 skėtinių organizacijų narė, kuriose esame lygiaverčiai darbotvarkės formuotojai ir taip iškeliame medicinos studentų aktualijas į aukštesnį lygmenį.

null

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. LiJOT apima 66 jaunimo organizacijas, tiesiogiai atstovaudama tūkstančiams Lietuvos jaunuolių ir deleguoja pusę nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos narių – jais yra buvę 3 LiMSA prezidentai: Rokas Laurinaitis, Aistė Mikalauskaitė ir Aistė Ramanauskaitė. Šiuo metu LiJOT Valdyboje yra LiMSA narys Džiugas Grėbliūnas. Limsiečiai dalyvauja įprastai dukart per metus vykstančiose LiJOT asamblėjose bei Žiemos forume; taip pat ir LiJOT organizuojamuose mokymuose organizacijoms bei festivalyje „Dalinkis vasara“. LiJOT taip pat yra priėmusi LiMSA siūlytus dokumentus – dabar jie atstovauja viso Lietuvos organizuoto jaunimo nuomonei. LiMSA į LiJOT įstojo 1998 metais.

Analogiškai, kaip nacionaliniu lygmeniu LiMSA atstovaujama LiJOT, regioniniu lygmeniu esame atstovaujami Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“ . Ši skėtinė organizacija vienija Vilniaus jaunimo organizacijas, atstovauja jų interesams LiJOT ir miestų savivaldybėse, deleguoja atstovus į miestų Jaunimo reikalų tarybas. LiMSA dalyvauja „stalų“ renginiuose, turi balsavimo mandatą.

null

null

Tarptautinė medicinos studentų asociacijų federacija – svarbiausia LiMSA skėtinė organizacija. Ji vienija daugiau nei milijoną medicinos studentų visame pasaulyje.

Šiuo metu IFMSA pareigas eina limsietės Ieva Berankytė (Liaison Officer for Sexual and Reproductive Health and Rights Issues) ir Eglė Janušonytė (Vice-President for External Affairs).

International Youth Health Organization – tarptautinė organizacija, skatinanti sveiką gyvenseną ir neužkrečiamų ligų prevenciją, įskaitant psichikos sveikatą bei aplinkos sveikatą. YHO užsiima jaunimo gebėjimų stiprinimu, konferencijomis, seminarais, kitais renginiais bei advokacija. LiMSA – viena YHO steigėjų.

Šiuo metu YHO pareigas eina LiMSA alumnas Lukas Galkus.

null

null

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija – nevyriausybinė organizacija, siekianti tik mokslu grįstų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir lošimų prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo. NTAKK vienija organizacijų veiklą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės politikos srityje.
Šiuo metu NTAKK pareigas eina LiMSA alumnas Lukas Galkus (Valdybos narys).

LiMSA skatina savo narius įsitraukti ir į oficialių universitetų institucijų darbą, kad LiMSA balsas tiesiogiai pasiektų ir mūsų mokyklas.

null

Turite klausimų?

Parašykite mums!
Linkedin

+370 611 26021

gen.sec@limsa.lt