Apie programą

LiMSA Mentorystės programa yra skirta padėti aktyviai veikiantiems limsiečiams pasiekti užsibrėžtų tikslų LiMSA veikloje pasitelkiant mentorių sukauptas žinias ir patirtį. Programa sudaro galimybes augti ir tobulėti visiems dalyviams: tiek menčiukams, tiek mentoriams. Papildomai siekiama skatinti esamų, naujų ir buvusių LiMSA narių bendravimą bei ryšio tarp skirtingų limsiečių kartų kūrimą ir puoselėjimą.

Programos trukmė ir formatas

Preliminari sezono trukmė: ~3-5 mėn. Susitikimai gali vykti tiek nuotoliu, tiek gyvai. Rekomenduojama susitikimo trukmė – 1 val., periodiškumas – 1 k./mėn. Tačiau galutinis formatas priklauso nuo konkrečios mentoriaus ir menčiuko poros galimybių ir susitarimo.

Menčiukas

LiMSA narys, turintis su LiMSA susijusį tikslą ar kryptį, kurioje norėtų augti ir tobulėti, bei pasiryžęs pasitelkti mentoriaus žinias ir patirtį išsikelto tikslo įgyvendinimui.

Mentorius

Neatlygintinai reikšminga patirtimi, žiniomis ir patarimais besidalinantis LiMSA narys ar LiMSA Alumni.

Programos koordinatorius

Asmuo, atsakingas už LiMSA mentorystės programos koordinavimą bei konsultacijas.

Menčiuku gali tapti asmuo, atitinkantis šiuos kriterijus:

 • Yra LiMSA narys;
 • Tikslas arba kryptis, kuria siekiama mentorystės, yra susijusi su LiMSA veikla;
 • Yra nusiteikęs aktyviai (savo iniciatyva) pasitelkti mentoriaus žinias ir patirtį;
 • Supranta, jog sėkmingam dalyvavimui programoje turėtų numatyti bent 5 valandas per mėnesį (susitikimams, savarankiškam pasiruošimui);
 • Menčiukas įsipareigoja su mentoriumi susisiekti bent vieną kartą per mėnesį bei rimtai pasiruošti susitikimams;
 • Užpildė menčiuko registracijos formą, pateiktą LiMSA informaciniuose kanaluose.

Mentoriumi gali tapti asmuo, atitinkantis šiuos kriterijus:

 • Priklauso vienai iš nurodytų kategorijų: LiMSA narys, LiMSA Alumni;
 • Turi ne mažesnę nei 2 metų veiklos patirtį LiMSA’oje arba bent 1 metus priklausė LiMSA komandai;
 • Įsipareigoja menčiukui skirti bent 2 valandas per mėnesį jam/jai patogia forma, laiku ir dažnumu (susitikimams, susirašinėjimams);
 • Geba tiksliai apibrėžti, kokios srities klausimais gali teikti mentorystę;
 • Jaučiasi patyręs savo srityje, gali įvardinti bei analizuoti sėkmingas / nesėkmingas patirtis;
 • Geba analizuoti, kritiškai vertinti ir teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį;
 • Užpildė mentorių registracijos formą, pateiktą LiMSA informaciniuose kanaluose.

Atranka ir suskirstymas į poras

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui mentorystės programos koordinatorius patikrina, ar registruojamas profilis atitinka mentoriui / menčiukui keliamus kriterijus ir registraciją patvirtina arba atmeta informuodamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

Suskirstymas į mentorių ir menčiukų poras vyksta atsižvelgiant į registracijos formoje menčiukų nurodytus pageidavimus (iki 3 mentorių) bei į mentorių, įvertinusių anketas, pateiktą prioritetinę eilę. Dviems mentoriams pageidaujant to paties menčiuko sprendimas priimamas bendru, mentorių ir mentorystės programos koordinatoriaus, sutarimu. Apie galutines menčiuko ir mentoriaus poras dalyvius nurodytu elektroninių paštu informuoja mentorystės programos koordinatorius.

NB! Po rezultatų paskelbimo, bendravimo temos bei efektyvumas priklauso tik nuo pačių menčiukų iniciatyvos. Iš menčiuko tikimasi nuolatinės iniciatyvos, kantrybės, žingeidumo ir sugebėjimo vadovauti santykiams su užimtu mentoriumi (kiekvieną kartą surasti tinkamą laiką, mentoriui priminti apie susitikimus, iš anksto apgalvoti klausimus ir gerai pasiruošti kiekvienam pokalbiui).

Mentorių aprašymas

Šiuo metu registracija uždaryta ir yra vykdomas projektas

Turi klausimų, susijusių su mentoryste?

Parašyk Koordinatoriui

Sandra Kmitaitė

mentoryste@limsa.lt