Alkoholio vartojimas tarp jaunų žmonių yra labai opi šalies problema, kurią atspindi šokiruojanti statistika. ESPAD tyrimų duomenimis per nepilnus 10 metų girtaujančių (vartojančių alkoholį kas trečią dieną) vaikų padaugėjo 5 kartus. Lietuva sparčiai lenkia kaimynines šalis pagal suvartoto alkoholio kiekį. Susidariusi situacija paskatino įvairias nevyriausybines organizacijas, tarp jų ir Lietuvos Medicinos Studentų Asociaciją (LiMSA), suvienyti savo jėgas ir tapti  Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) partneriais.

Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame Nacionalinės tabako ir alkoholio koalicijos inicijuotame nevyriausybinų organizacijų susitikime dalyvavo atstovai iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Nacionalinės sveikatos tarybos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Visuomenės sveikatos studentų draugijos, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos, organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“, Nacionalinės žalingų įpročių prevencijos tarybos, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“, Vysk. M. Valančiaus Blaivybės sąjūdžio, Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „ŽINGSNIS“, Blaivios gyvensenos ir sveikatos draugijos „Optimalietis“ bei Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo poskyrį atstovavęs Linas Karalius.

Susitikimo metu nuspręsta kviesti kitas organizacijas ir fizinius asmenis prisijungti prie NTAKK veiklos bei informuoti žiniasklaidą apie pradėtą darbą ir artimiausius koalicijos planus. Pirminis ir pagrindinis NTAKK narių tikslas – visiškas alkoholio reklamos bei rėmimo uždraudimas. Remiantis kitų šalių patirtimi, toks draudimas pasirodė esanti efektyvi priemonė kovoje su alkoholio vartojimu. Nekontroliuojama alaus, sidro ir įvairių alkoholinių kokteilių reklama televizijoje, radijuje, internete bei spaudoje lėmė ženkliai padidėjusį šių jaunimo mėgstamų gėrimų pardavimų skaičių. Visuomenėje išaugusi tolerancija alkoholiui: medicinos atstovai ir kiti specialistai pataria vartoti alkoholį įvairių ligų profilaktikai; alkoholiniai gėrimai – neatsiejama įvairių švenčių, sportinių renginių dalis, tapusi tautine tradicija; gėrimo kultūros stoka (dažnai vartojami stiprūs gėrimai, dideli jų kiekiai, geriame, kad nusigertume).

Sėkminga patirtis kovoje su rūkymu viešojo maitinimo įstaigose parodė, kad jaunimo nuomonė tokiais opiais klausimais yra laukiama ir reikšminga. Todėl vis daugiau jaunimo organizacijų tampa NTAKK narėmis ir ketina parengti manifestą dėl alkoholio, su kuriuo bus kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą. Jaunimo veiklos koalicijoje koordinatoriai Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir LiMSA planuoja organizuoti susitikimus su visų šalies apskričių jaunimu, kurių metu bus pristatoma alkoholio problema, diskutuojama ir prašoma išsakyti konkrečią nuomonę alkoholio reklamos uždraudimo klausimu.