Šių metų kovo 20-21 d. LiMSA prezidentas Lukas Sveikata ir Vilniaus skyriaus direktorė Gintarė Kloviškytė dalyvavo Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) organizuojamame žiemos forume Dubingių konferencijų centre, kuriame dalyvavo 70 atstovų iš 35 LiJOT narių. Forumas buvo skirtas pristatyti nevyriausybinių organizacijų (NVO) verslumą ir ištirti esamą situaciją narių tarpe, pasidalinti turima patirtimi.

Pirmąją forumo dieną LiMSA atstovai dalyvavo lėšų paieškos iš verslo sektoriaus darbo grupėje, kurioje buvo analizuojamas biudžeto sudarymas organizacijose, mokomasi jį planuoti ir skaičiuoti, domimasi kaip galima bendradarbiauti su verslo įmonėmis užsitikrinant vienkartinę ar nuolatinę paramą organizacijos veiklai bei verslumo paieškos darbo grupėje, kurioje analizavo savo atstovaujamų organizacijų finansinių išlaidų planavimus ir būdus kaip optimizuoti organizacijų veiklą. Galiausiai pirmos dienos vakare medikų vedina komanda pademonstravo plačias išsilavinimo žinias „protmūšio“ turnyre užtikrintai laimėjo pirmąją vietą.

Antrąją dieną vyko patyrusių verslo ir NVO atstovų pristatymai apie sėkmginai Lietuvoje vykdomus socialinius projektus, verslo požiūrį į NVO ir kuo jaunimo, ypač medicinos studentų organizacijos gali būti įdomios valstybei bei verslo sektoriui. Įgytos žinios ir gebėjimai be abejonės pravers mūsų organizacijos veikloje bei toliau garsins medikų studentų ir mūsų universiteto vardą. Kitas LiJOT renginys laukia balandžio 17-18 d. vyksianti 27-oji LiJOT Generalinė asamblėja.

Lukas Sveikata