2007 05 19 Vilniuje įvyko LiMSA Nacionalinė rinkiminė ataskaitinė konferencija. Jos metu buvo pristatyti per metus nuveikti darbai, pasidžiaugta gerais rezultatais bei aptarti dalykai, kurie nelabai nusisekė. Taip pat išrinkta nauja LiMSA valdžia. Prezidentu šiais metais vienbalsiai ir be konkurencijos išrinktas buvęs Kauno skyriaus direktorius Darius Kalasauskas. Kauno skyriaus direktoriumi, o taip pat antrai kadencijai iš eilės eiti iždininko pareigas išrinktas Kęstutis Urbonas. Keista, tačiau neatsirado kandidatų į Vilniaus skyriaus direktoriaus pareigas, todėl nuspręsta Vilniaus skyrių laikinai palikti be direktoriaus, o naują skyriaus vadovą išrinkti rudenį, kuomet vėl prasidės LiMSA darbymetis. NPO antrai kadencijai išrinkta Evelina Preišegolavičiūtė. Po aršios kovos nedidele balsų persvara NEO šiais metais išrinkta Galina Kucajeva iš VU MF. Šie žmonės automatiškai pateko į LiMSA Tarybos sudėtį. Šiais metais konferencijos dalyvių laukė dar vienas netikėtumas – panaikintos NORE pareigos, nes praėjusiais metais LiMSA’i nepavyko pasiekti gerų rezultatų studentų mokslinių mainų programoje, todėl nuspręsta laikinai programą nutraukti.

Praėjus savaitei po Nacionalinės konferencijos įvyko LiMSA Tarybos susirinkimas, kurio metu patvirtintas naujasis LiMSA Prezidiumas: Prezidentas – Darius Kalasauskas (KMU), Vice prezidentas vidiniams reikalams – Rytis Masiliūnas (KMU), Vice prezidentas išoriniams reikalams – Adomas Kanauskas (VU MF), Generalinė sekretorė – Giedrė Čėsnaitė (KMU), Iždininkas – Kęstutis Urbonas. Šiais metais į Prezidiumo sudėtį įtraukta nauja pareigybė – Informacinės sklaidos koordinatorius, kurio pareigas šiuo metu eina Marius Janulevičius (KMU).