Ką pasirinks studentai: priverstinį įdarbinimą ar emigraciją?

Šiandien – XXI amžius, Lietuva – laisva ir nepriklausoma Respublika, visateisė Europos sąjungos valstybė narė, akreditavusi Europos bendrijoje galiojančius teisės aktus, nutarimus, konvencijas, deklaracijas ir kitus žmogaus laisvę, teises, pareigas ir prievoles reglamentuojančius teisės aktus. Vis dėlto mūsų šalies vyriausybė panoro streikuojantį sveikatos apsaugos sistemos mechanizmą reparuoti Sovietinėje santvarkoje galiojusiu įstatymu – priverstiniu įdarbinimu. To…

3-eji privalomi metai periferijoje po rezidentūros

Pagal šią įstatymo pataisą ne mažiau nei 25% rezidentų privalės 3 metus dirbti Sveikatos apsaugos ministerijos siūlomoje vietoje. Atsisakius siūlomos vietos už studijas rezidentūroje teks susimokėti iš savo lėšų. Ką jūs manote šiuo klausimu? Siūloma įstatymo pataisa Savo mintis studentai turės galimybę viešai išsakyti pirmadienį 01.16 LSMU MLK esančioje Januškevičiaus auditorijoje 16h.Skatiname vesti argumentuotą diskusiją…

LiMSA dalinasi Kalėdomis

Jau antri metai LiMSA kvietė studentus prisidėti prie akcijos „Pasidalink Kalėdomis“. „Studentai yra įpratę vis niurzgėti kaip jiems viskas blogai, kaip universitetas nieko nesutvarko… Tegul išmoksta patys pirma duoti, o vėliau reikalauti, taigi taip ir gimė renginio šūkis: „Įrodyk, kad studentas ne tik ima, bet gali ir padovanoti“, teigia akcijos organizacinio komiteto vadovas Petras Petkevičius.…