Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybės prezidento rinkimų 2011-11-29

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) – savanoriška, studentiška, ne pelno siekianti ir nevyriausybinė organizacija, kuri vadovaujasi bendradarbiavimo, sąžiningumo, demokratiškumo, pilietiškumo, atvirumo ir tolerancijos principais. LiMSA nevaržo ir nesiekia daryti įtakos savo narių teisei į apsisprendimo laisvę.

LiMSA atsiriboja nuo bet kokių pareiškimų, susijusių su vieno ar kito kandidato į LSMU SA Prezidento postą palaikymu. Raginame Universiteto bendruomenę išlikti objektyvia ir kritiška bei aktyviai dalyvauti artėjančiuose LSMU SA Prezidento rinkimuose.
LiMSA ir toliau sieks sėkmingai plėtoti bendradarbiavimą su LSMU SA.

Lietuvos medicinos studentų asociacijos prezidentas

Rokas Laurinaitis