2013m. sausio 11-12 dienomis Kaune buvo organizuojami gaivinimo mokymai, kuriuose dalyvavo LIMSA nariai, prie kurių prisijungė ir keletas moksleivių, svarstančių apie medicinos studijas. Renginį vedė Krizių Tyrimo Centro atstovai, kurių tikslas buvo išsiaiškinti kuri, naujausiais moksliniais tyrimais paremta, mokymo strategija duoda geriausius rezultatus žmones mokant gaivinimo.

Pirmąją dieną veiksmas vyko Park Inn viešbučio konferencijų salėse. Užsiėmimai apėmė tiek teorinių žinių įsisavinimą, tiek praktinių įgūdžių lavinimą. Dalyviai, padalinti į tris grupes, atskirose patalpose buvo mokomi skirtingais metodais. Mokymus vedė praktikuojantys gydytojai anesteziologai-reanimatologai, kurie noriai bendravo ir dalijosi patirtimi. Sukurta labai šilta atmosfera leido dalyviams nesivaržyti ir pateikti visus jiems rūpimus klausimus bei tobulinti savo įgūdžius. Paprastai ir nuotaikingai išdėstyti teoriniai pagrindai suteikė galimybę net ir jauniausiems mokiniams puikiai suprasti gyvybės palaikymo pagrindus ir būtiną veiksmų seką atliekant gaivinimą. Praktinė užsiėmimų dalis buvo atliekama ant specialiai tam skirtų, žmogaus kūną imituojančių manekenų. Siekiant sudaryti tikroviškumo įspūdį, gydytojai kūrė situacijas, kurias tyrimo dalyviai turėjo spręsti, parodydami kaip tuo metu elgtųsi, pavyzdžiui, „Išeinate iš MLK ir matote kaip lauke susmunka sargas. Ką darote?” Taip pat buvo mokoma kaip taisyklingai atlikti širdies masažą, įpūtimus ir kaip naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi (AID).