Baltijos šalių draugystės klubo susitikimas
2008 m. vasario 10, Gegutė, Lietuva

Įžanga

Mes, Baltijos jūros regiono valstybių medicinos studentai, esame susirūpinę dabartinėmis alkoholio vartojimo tendencijomis mūsų regione ir visoje Europoje, ypač vaikų ir jaunimo tarpe. Mes manome, kad dabartinis alkoholio suvartojimo lygis mūsų regione kelia grėsmę vaikų ir jaunimo fizinei bei psichinei sveikatai.

Problema

Nepaisant 2001 metais Pasaulio sveikatos organizacijos priimtos “Jaunimo ir alkoholio” deklaracijos, alkoholio suvartojimas per pastaruosius septynerius metus pastebimai išaugo.

Nepilnamečių girtavimo ir jaunimo piktnaudžiavimo alkoholiu mastas pasiekė pavojingą lygį. Per pastarąjį dešimtmetį regione ženkliai padaugėjo alkoholį vartojančių vaikų. Žalingus alkoholio kiekius vartojanti jaunimo dalis taip pat išaugo.

Tokia situacija rodo politikų nesugebėjimą arba nenorą taikyti efektyvias alkoholio kontrolės priemones. Mes manome, kad būtina skubiai įvertinti ir pakeisti alkoholio kontrolės politikos įstatymus.


Alkoholio gamintojai per visuomenės informavimo priemones siekia įtakoti jaunimo elgesį ir pasirinkimus. Tikėtina, kad tai turi didelę įtaką tolimesniam jų gyvenimui. Socialinės, ekonominės ir sveikatos priežiūros išlaidos, susijusios su alkoholio sukeliamomis problemomis jaunų žmonių tarpe, tampa vis didesne našta visuomenei.

Mes raginame Europos sąjungos politikus, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovus, šalių vyriausybes, nevyriausybines organizacijas ir visus suinteresuotus asmenis siekti šių alkoholio kontrolės politikos priemonių įgyvendinim

1) Sustiprinti priemones, apsaugančias vaikus ir jaunimą nuo alkoholio vartojimo kultūros

– Sumažinti visuomenės ir bendraamžių spaudimą vartoti alkoholį
– Riboti alkoholio platinimą, reklamą ir viešų renginių rėmimą.
– Užtikrinti, kad alkoholio gamintojų rinkodara nebūtų nukreipta į vaikus ir paauglius
– Sugriežtinti sankcijas gamintojams, kurie pažeidžia alkoholio kontrolės įstatymus
– Sukurti ir skatinti alternatyvas alkoholio vartojimo kultūrai

2) Mažinti alkoholio prieinamumą vaikams ir paaugliams

– Kontroliuoti alkoholio prieinamumą mažinant galimybes jo įsigyti (sumažinti pardavimo vietų skaičių, apriboti pardavimo valandas)
– Pabranginti alkoholį visame Baltijos regione didinant akcizus, o surinktus mokesčius skirti sveikatos apsaugai
– Taikyti efektyvias bausmes prekybininkams, nepaisantiems alkoholio kontrolės įstatymų
– Užtikrinti, kad mokymo įstaigose nebūtų vartojamas alkoholis

3) Įtraukti vaikus, jaunimą ir jaunimo organizacijas į veiklą, skirtą kovai prieš alkoholį.

4)
Užtikrinti, kad alkoholio pramonės lobistai neturėtų įtakos, kuriant alkoholio politiką

– Užtikrinti, kad alkoholio politika būtų pagrįsta objektyviais, įrodymais paremtais moksliniais tyrimais
– Užtikrinti, kad alkoholio kontrolės įstatymai būtų priimami skaidriai.

5) Įvertinti esamą bendrą Europos Sąjungos strategiją, skirtą sumažinti alkoholio vartojimui tarp vaikų ir jaunimo

6) Šviesti vaikus ir jaunimą apie alkoholio vartojimo sukeliamas problemas.

MES PRAŠOME TAVĘS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ, SIEKIANT SVEIKESNĖS IR SAUGESNĖS ATEITIES, IR PASIRAŠYTI ŠIĄ PETICIJĄ INTERNETE: WWW.DONTMESSYOURBRAIN.EU. JI BUS PRISTATYTA ATSAKINGOMS MŪSŲ VALSTYBIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, REIKALAUJANT NEDELSIANT IMTIS PRIEMONIŲ.