Gruodžio 7-9 dienomis Kaišiadorių rajone vyko antrieji Jaunimo Reikalų Departamento (JRD) mokymai. Juose dalyvavo 14 pagal motyvacines anketas atrinktų LiMSA narių iš Vilniaus ir Kauno skyrių. Atvykusius dalyvius šiltai sutiko mokymų vadovai – Dalius Beginskas ir Laimis Viganauskas. Nors daugumai dalyvių tai buvo jau antrieji mokymai, organizatoriai nepamiršo naujokų – pastarieji tapo mokiniais, kuriems buvo priskirta po keletą mokytojų senbuvių. LiMSiečiai, antrą kartą dalyvaujantys mokymuose, turėjo kelias minutes nupasakoti pirmųjų mokymų esmę bei programą naujokams. Šis žaidimas suteikė progą visiems LiMSiečiams lengviau įsitraukti į tolimesnę veiklą.  Antrujų mokymų  užduotys buvo koncentruotos į LIMSoje esančių aktualių problemų išsiaiškinimą bei  jų sprendimo būdus. Iš pradžių išsiaiškinome pagrindines LiMSA problemas idividualiai generuojant idėjas ir paskui jas pasidalinant grupėje. Po šios užduoties darbo grupėse ieškojome problemų sprendimo būdų. Be problemų sprendimo mokymu metu buvo sudarytas LiMSA herbas  (http://prezi.com/h7zbw67aj0je/limsa-herbas/?auth_key=01afa6883a451de665d220536f43b72add1d5aa1&kw=view-h7zbw67aj0je&rc=ref-13006137). Herbą sudarėme atsakę į pagrindinius klausimus susijusius su nariais ir organizacija. Pasidalinę atsakymais ir , padiskutavę, herbe aprašėme, kas esame ir kuo norime būti LiMSoje, ko tikimės iš kitų narių bei sudarėme LiMSA viziją. Be šios užduoties darbo grupėse išnaginėjome savo poreikius ir galimus jų įgyvendinimo būdus.  Nors daugiausiai dėmesio buvo skirta LiMSA ir jos tobulinimui, dalyviai taip pat gerino viešojo kalbėjimo bei darbo komandoje įgūdžius. Viešojo kalbėjimo užduotys mokė dalyvius racionaliai bei įtikinamai dėstyti mintis ekspromptu. Kiekvienas dalyvis kalbėjo tema, kuri siejosi su vadovų  paskirtais žodžiais. Po kiekvienos kalbos dalyviai vertino kalbėtojo minčių rišlumą ir kūno kalbą.  O komandinio darbo  pratybos mokė, kad reikia sukurti bendrą strategiją bei dirbti vieningai jeigu norime pasiekti tikslo. Komandinio darbo pratybos buvo pateiktos tiek žaidimo, tiek diskusijų darbo grupėje formose.  Be intensyvaus darbo susijusio su asmeniniu ir LiMSA tobulėjimu, smagiai leidome laisvą laiką žiūrėdami krepšinio varžybas, dalyvaudami protmušyje.
Kiekvieną vakarą dalyviai dalinosi savo nuomone apie praėjusios dienos veiklą. Apibendrinamosios diskusijos metu, kuri vyko paskutinę dieną, dalyviai džiaugėsi galimybe dalyvauti šiuose mokymuose. Visi dalyviai buvo patenktinti, kad darbas buvo gerai organizuotas ir suderintas su poilsiu. Taip pat LiMSiečiai teigė, kad antrieji mokymai buvo sunkesni, bet atskleidė daugiau idėjų, ką ir kaip turėtume daryti, kad LiMSA tobulėtų.
Svarbu tai, kad informaciją, kurią dalyviai įgavo mokymuose buvo perduota ir kitiems LiMSA nariams. Per susirinkimus JRD mokymų dalyviai dalinosi savo įspūdžiais bei mintimis, o vėliau darbo grupėse nagrinėjome problemas ir kitus galimus jų sprendimo būdus.
LiMSA dėkoja JRD mokymų organizatoriams bei vadovams, kurie jau antrą kartą suteikia daug žinių, konstruktyvios kritikos ir skatina tobulėti tiek asmeniškai, tiek kaip organizacijai.