Lietuvos delegacija 62-oje IFMSA Generalinėje asamblėjoje Jungtinėse Amerikos Valstijose

Šių metų kovo mėnesio 9-15 dienomis įvyko tarptautinės medicinos studentų federacijos (angl. IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations) 62-oji kovo mėnesio generalinė asamblėja (GA), kurioje Lietuvos medicinos studentų asociaciją atstovavo penkios medicinos studentės: Giula Mackina, Rūta Papievytė (IVk., Vilniaus universitetas) bei Oresta Kriukelytė, Marija Kinderytė, Rūta Kinderytė (IIk., Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). 

Jau daugiau nei 60 metų IFMSA vykdo veiklą, kurią koordinuoja medicinos studentai iš viso pasaulio. IFMSA savo veiklą pradėjo vykdyti 1951 metais ir yra seniausia bei didžiausia nepriklausoma organizacija atstovaujanti medicinos studentus tarptautiniame lygmenyje.  IFMSA vienija apie 1,2 mln. medicinos studentų iš 108 pasaulio šalių. Šios organizacijos pilnateise nare nuo 1992 m. yra ir Lietuvos medicinos studentų asociacija. Du kartus per metus, kovo ir rugpjūčio mėnesiais, IFMSA rengia aukščiausio lygio susitikimus, generalines asamblėjas, kurių metu dirbama komitetų darbo grupėse: visuomenės sveikatos, reprodukcinės sveikatos, medicinos mokslų, žmogaus teisių ir taikos, profesinių ir mokslinių mainų.

Šių metų kovo mėnesio generalinė asamblėja vyko Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurią koordinavo Amerikos medicinos studentų asociacija (angl. The American Medical Student Association (AMSA)). Tai buvo didžiausia iki šiol vykusi generalinė asamblėja – atvyko daugiau nei 1000 medicinos studentų iš viso pasaulio. Asamblėja vyko dviejuose miestuose: Baltimorėje ir Vašingtone. Paskutinę dieną tarptautinės medicinos studentų federacijos asamblėja vyko kartu su Amerikos medicinos studentų asociacijos generaline asamblėja.

Šios generalinės asamblėjos tema “Advocacy and the Physician in Training”. Pirmąją generalinės asamblėjos dieną medicinos studentai iš viso pasaulio turėjo garbę išgirsti  pasaulio gydytojų asociacijos prezidento Cecil Wilson (World Medical Association (WMA)) kalbą. Gydytojas dalinosi savo optimizmu bei entuziazmu apie medicinos ateitį ir iššūkius, su kuriais susiduriame – apie medicinos etiką, neužkrečiamųjų ligų kontrolę bei klimato kaitos grėsmę sveikatai. C. Wilson palinkėjo visiems delegatams ir toliau aktyviai dalyvauti nacionalinių medicinos studentų asociacijų veikloje ir atstovauti medicinos studentus. Baigdamas savo kalbą gydytojas pabrėžė, jog gyvenimas yra pilnas galimybių bei pareigų ir niekur kitur šie du aspektai nedera geriau nei medicinos profesijoje. Taigi gydytojai turi galimybę ir pareigą ne tik suteikti geriausią įmanomą gydymą, bet ir atstovauti gydytojų bei pacientų interesus ir stengtis užtikrinti palankią aplinką žmonių sveikatai išsaugoti.

Generalinės asamblėjos metu Lietuvos delegacija dalyvavo skirtingose darbo grupėse: Giula Mackina ir Oresta Kriukelytė – prezidentų sesijose, Rūta Papievytė – organizacijos valdymo sesijose, Rūta Kinderytė – reprodukcinės sveikatos ir AIDS komiteto sesijose, o Marija Kinderytė – mainų komiteto sesijose. Toks darbų pasiskirstymas leido plačiau sužinoti apie atitinkamų komitetų veiklas, semtis žinių ir įgūdžių, kuriuos būtų galima pritaikyti Lietuvoje vykdomose veiklose. Komitetų sesijos užimą pačią didžiausią laiko dalį generalinėje asamblėjoje, tačiau taip pat vyksta ir daugybė kitų veiklų – lektorių pranešimai (Dr. Rishi Rattan MD – Advocacy Chair of Physician’s for Haiti, Nick Shockey of the Right to Research Coalition, ir kiti), seminarai, diskusijos (šiame renginyje nagrinėtos temos – Women in Medicine, Global Health Service, Integrating Global Health, Open Access Research, Conflicts of Interest in Medicine), kitų organizacijų prisistatymai, kultūrinis vakaras ir kiti teminiai vakarai, socialinė programa. Svarbiausias generalinės asamblėjos laikas – plenarinės sesijos, kuomet IFMSA narės balsuoja dėl metinių ataskaitų, biudžeto, įstatų pakeitimų, tvirtina pozicijas, kuriomis remiantis atstovaujamas viso pasaulio medicinos studentų balsas. Taip pat, buvo išrinktas naujasis IFMSA prezidentas – kroatas Josko Mise bei kiti IFMSA Tarybos nariai.

Šios asamblėjos metu Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovai turėjo puikią progą visiems pristatyti antikorupcinę akciją „Norite padėkoti gydytojui- pasakykite AČIŪ”. Pristatymo metu Lietuvos atstovai sulaukė daug susidomėjusių studentų iš viso pasaulio, kurie norėjo plačiau susipažinti su projektu, o taip pat ir dalinosi savo mintimis apie situaciją jų šalyje. Buvo išdalinta daug Lietuvos ir LiMSA atributikos, užmegzti nauji kontaktai su kitų šalių medicinos studentais. Taigi dalyvavimas generalinėje asamblėjoje leidžia sustiprinti ryšius su kitų šalių medicinos studentais, inicijuoti tarptautines veiklas, plėsti medicinos studentų vasaros mainų galimybes viso pasaulio ligoninėse. Taip pat paraleliai vykusioje Amerikos medicinos studentų asamblėjos metu studentai taip pat turėjo galimybę susipažinti su globaliais projektais, vykdomais visame pasaulyje, savanoriavimo galimybėmis kitose šalyse ir studijų galimybėmis Jungtinėse Amerikos valstijose.

Džiugu, jog turėjome galimybę atstovauti Lietuvos medicinos studentus 62–oje IFMSA Generalinėje asamblėjoje, pasidalinti idėjomis, ką veikiame Lietuvoje, pasisemti žinių iš kompetentingų lektorių bei entuziastingų kitų šalių  medicinos studentų. Dalyvavimas tokiame renginyje suteikia ne tik žinių apie mediciną, visuomenės sveikatą, bet ir ugdo žmogaus, kaip pasaulio piliečio dvasią, platesnį požiūrį į mus supančią aplinką. Dėkojame LiMSA, už suteiktą galimybę atstovauti Lietuvos medicinos studentus bei už nuostabų darbą kartu ir nesibaigiantį entuziazmą formuojant sveiką visuomenę, taip pat, VU bei LSMU akademinėms bendruomenėms už palaikymą ir skatinamą platesnį pažinimą.

Oresta Kriukelytė

Vice-prezidentė vidiniams reikalams

Lietuvos medicinos studentų asociacija