Ramų lapkričio 14 dienos vakarą  įvyko ilgai lauktas LiMSA renginys „Abortai: smerkti ar suprasti?“.  Akių klinikos auditorijoje susirinko daug  jaunimo, besidominčio tema ir norinčio ją nagrinėti detaliau. Jaunimo, kuriam rūpi.  Renginyje pasisakė skirtingas nuomones turintys kalbėtojai.

    Renginio pradžioje išgirdome Zitą Liubarskienę. Savo paskaitai ji pasirinko vaizdingą „Nasciturus“(žmogus iki gimimo)pavadinimą. Profesorė citavo įvairių amžių autorius nuo senovės laikų iki šių dienų. Pabrėžė, jog kūdikis gimsta ne vien dėl tėvų, bet ir dėl respublikos. Sulaužė  stereotipą, jog neigiamą požiūrį į abortą suformavo krikščionybė. Dar Mozės laikų įstatymas skelbė, jog  už abortą turi būti teisiama kaip už žmogžudystę. Visiems medicinos atstovams gerai žinoma Hipokrato priesaika skelbia: „ Aš neduosiu moteriai priemonės ir net jokio patarimo, kuris sukeltų ankstyvą gimdymą(abortą)“. Citavo Platono, Aristotelio mintis. Taip pat pabrėžė, jog šiuolaikinė biologija gyvybe laiko ląstelę nuo apvaisinimo. Paneigė abortą pateisinančius mitus. Iškėlė visiems klausimą: „Kam pritarti: nasciturus apsaugai ar abortui?“. Savo pranešimą baigė susimąstyti dar giliau skatinančia sentencija: „Mokslas turi gydyti, medicina negali pakenkti“.

    Profesorė Daiva Vaitkienė kalbėjo apie abortų statistiką, gydytojo vaidmenį padedant moterims apsispręsti. Remiantis statistika Lietuvoje kasmet užsimezga apie 30000 gyvybių, kurių apie 10000 nutrūksta iki 24 nėštumo savaitės. Moters noru (iki 12 nėštumo savaitės) atliekama  apie 50proc. šių abortų.  Pati aborto procedūra nėra sudėtinga, tačiau gydytojų lengva ranka atliekančių šią procedūrą nėra. Taip pat profesorė pabrėžė didelę problemą psichologinės pagalbos ir informavimo sektoriuose. Teigė, jog moterims, kurios kreipiasi dėl aborto, reikia laiko ir dėmesio. Psichologinė pagalba ir informavimas geriausia prevencinė priemonė, siekiant mažinti abortų skaičių.

    LiMSA atstovė, SCORA komiteto nacionalinė koordinatorė Aistė Mikalauskaitė daugiausia dėmesio skyrė įstatymui, kurį nori priimti LR Seimas. Šiuo įstatymu būtų uždrausti abortai.  Aistė pateikė kitų šalių, kuriose draudžiamas abortas, pavyzdžius. Aiškino, jog  abortų draudimas nesumažina abortų skaičiaus.  Netgi  atvirkščiai – abortų daugiausia ten, kur jie yra uždrausti. Abortai atliekami nelegaliai, daugėja komplikacijų dėl netinkamai atliktų abortų.  Taip pat Aistė kalbėjo apie mūsų visuomenės seksualinį elgesį, jo pasikeitimą po sekso revoliucijos. Aiškino, jog neatsakingas seksualinis elgesys dažniausiai ir lemia, jog jaunos merginos neplanuotai pastoja ir kaip patogiausią ir lengviausią išeitį renkasi abortą. Išsakydama LiMSA poziciją pabrėžė, jog mokyklose turi atsirasti lytiškumo ugdymo programos,  kuriuos padėtų sumažinti nepageidaujamų nėštumų ir  lytiškai plintančių ligų skaičių.

    „Pažink save“ atstovai savo kalboje griežtai pasisakė prieš abortus. „Pažink save“ – tai lytiškumo ugdymo ir rengimosi šeimai programa. Šios programos esmė yra „jaunimas – jaunimui“. Jie keliaudami po Lietuvos mokyklas ir dirbdami su jaunais žmonėm stengiasi ugdyti atsakomybės už savo veiksmus jausmą. Programos atstovai pabrėžė, jog vyras ir moteris turi teisę kontroliuoti save, tačiau embrionas jau yra atskiras organizmas. O šios gyvybės sunaikinimas ne sprendžia, bet dar labiau gilina moralines problemas. Žala padaryta moters psichikai, lieka visam gyvenimui, nes pagrindinis moters instinktas yra tapti motina. „Pažink save“ atstovai žadino auditorijos jausmus leisdami klausytojams rankose palaikyti 7, 8, 9, 10, 12 savaičių embriono modelius.

    SCOME komanda atliko anoniminę dalyvių apklausą. Paaiškėjo, kad  apie 26 proc. surinkusios auditorijos pritaria abortų draudimui (yra „prieš“ abortus),  apie 66 proc. nepritaria draudimui (yra „už“ abortus), o  likusieji  8 proc. atėjo neturėdami nuomonės.

    Po pasisakymų diskutuoti pasiliko aktyviausi, labiausiai besidomintys studentai. Virė aršios diskusijos tarp skirtingas nuomones turinčio jaunimo. Diskusijose išaiškėjo dar daugiau problemų ir liko neatsakytų klausimų. Todėl su nekantrumu laukiame antros renginio dalies gruodį!

Simona Sabulytė