ŽIV Europoje ir kaimyninėse šalyse

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, 2013 m. liepos 25-27 dienomis bus surengtas tarptautinis forumas „ŽIV Europoje ir kaimyninėse šalyse“ problemoms ir pasiekimams ŽIV prevencijos srityje aptarti. Tai būtų pirmas tokio masto renginys ŽIV/AIDS problemų sprendimo srityje, kurį Lietuvoje organizuoja pacientų organizacija. Konferencijoje dalyvaus RytųEuropos ir Centrinės Azijos žmonių su ŽIV/AIDS organizacijų susivienijimo (ECUO) šalių-narių…