„Meta-medikas“ renginys – Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion

Naujausios apklausos duomenimis apie 50% Baltijos šalių medicinos, farmacijos, slaugos studentų teigia, jog yra dalyvavę farmacijos įmonių remiamose konferencijose, matę dėstytojų daiktus su vaistų logotipais, gavę dovanų [1]. Apytiksliai 30% sulaukė nemokamų pietų, kavos, saldainių [1], o net 60% priėmė įvairius leidinius [1]. World Health Organisation (WHO) ir Health Action International (HAI) reiškia susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros darbuotojų ir farmacijos industrijos bendradarbiavimo [2]. Ypatingai kreipiamas dėmesys į vaistų išrašymą ir išdavimą, kuriems gali būti daroma įtaka įvairiomis skatinamosiomis priemonėmis, o tai gali lemti pacientų gydymo taktikos parinkimą [2]. Nepaisant to, jog kyla interesų konfliktai tarp farmacijos įmonių ir sveikatos priežiūros darbuotojų, pastarieji gauna labai mažai arba visai negauna jokios informacijos kaip reikėtų vystyti ryšius su vaistų gamintojais.

Pranešėja:
Signe Mezinska – NVO „Sveikatos projektai Latvijai“ valdybos narė, sveikatos ir ligų sociologijos daktarė, bioetikos mokslų magistrė, Latvijos universiteto profesorė

Žinutė nuo S. Mezinskos: „It’s very important for the young professionals to recognize pharmaceutical promotion, its many faces and the tools the industry is using to promote their products. It’s crucial for students to think critically, otherwise they might not be able to make the best decisions for their patients.“

Daugiau informacijos apie pranešėją:
http://haiweb.org/hai-europe-association/hai-europe-association-board/signe-mezinska/
http://www.rgsl.edu.lv/en/profile/signe-mezinska-dr-sc-soc

1. I.Salmane – Kuļikovska, S.Mežinska, E.Poplavska. (2017). Medical, Pharmacy and Nursing Students’ Exposure to andAttitudes Regarding Interactions with Pharmaceutical and Medical Device Industry.
2. Robert L Goodman, Andy Gray, Jerome Hoffman, Joel Lexchin, Dee Mangin, Peter R Mansfield,Barbara Mintzes, Nancy F Olivieri, Arthur Schafer, José M Terán Puente, Les Toop, Lilia Ziganshina. (2011). Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion.

Plačiau apie problemą:
http://haiweb.org/what-we-do/pharmaceutical-marketing/guides/

PROJEKTĄ FINANSUOJA