Projekto iniciatoriai

Projekto partneriai

Projekto partneriai

Medicinos Ekspertas

Aukščiausio lygio profesinės kompetencijos ir svarus indėlis į medicinos mokslo vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje. Tai gebėjimas pritaikyti savo žinias praktikoje, siekiant geriausių gydymo rezultatų.

Srities Lyderis

Gabumas įkvėpti žmones ir sutelkti komandą bendram tikslui. Tai vidinė stiprybė, leidžianti priimti geriausius sprendimus krizinėje situacijoje. Tai tikėjimas savimi ir savo bendražygiais.

Sveikatos Ambasadorius

Komunikacijos ir edukacijos įgūdžiai, kurie leidžia suprantamai perteikti įrodymais pagrįstos medicinos žinias visuomenei. Tai išmanymas apie efektyviausias sveikatos sutrikimų prevencijos priemones ir jų taikymas socialinių iniciatyvų metu.

Bendruomenės Narys

Platus kontaktų ratas medikų bendruomenėje, padedantis siekti akademinių ir asmeninių tikslų. Tai savęs kaip lygiaverčio partnerio suvokimas studento-dėstytojo ir studento-universiteto santykyje.

Šalies Patriotas

Lietuvos sveikatos sistemos, pagrindinių sveikatos rodiklių ir medicinos edukacijos proceso išmanymas, leidžiantis teikti pagrįstus siūlymus situacijai pagerinti. Tai atsakomybės prisiėmimas ir pasididžiavimas savo šalimi.

PROJEKTĄ FINANSUOJA