logo_scorp_rgb

Standing Committee on Human Rights and Peace
Žmogaus teisių ir taikos komitetas

SCORP sprendžia klausimus, susijusius su teise į žmogaus sveikatą, siekiama skatinti humanitarinį sąmoningumą, sprendžiama, kaip pagerinti gydytojo – paciento santykius, kaip sumažinti barjerą tarp skirtingų žmonių grupių bei skatinti pažeidžiamų grupių abipusį bendravimą su visuomene.

Žmogaus teisių ir taikos komitetas vienija Lietuvos medicinos studentus siekiant sukurti pasaulį, kuriame visi būtų lygūs ir turėtų vienodas teises. Mes tikime, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie taikos ir lygybės kūrimo bei puoselėjimo. Taip pat, mes siekiame, kad medicinos specialistai būtų parengti visapusiškai, t. y., išmanytų ne tik, kaip reikia tinkamai gydyti, bet ir bendrauti su skirtingais pacientais neišskiriant jų pagal rasę, lytį, religiją bei socialinę padėtį visuomenėje.

Vizija:
Pasaulis, kuriame kiekvienas iš mūsų turi vienas galimybes į laisvę bei žmogaus teises. Pasaulis, kuriame visuomenė susivienija padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai.

Misija:
Garsiai kalbėti svarbiomis bei dažnai skaudžiomis temomis, kurios yra aktualios šiuolaikinėje visuomenėje, informuoti, motyvuoti ir aktyviai skatinti žmones ginti savo teises bei taiką.

Veiklos:

  • Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
  • Diskusijos diskriminacijos temomis
  • Gestų kalbos mokymai
  • Antikorupcinė iniciatyva „Geriausia padėka gydytojui – Jūsų šypsena“

Kontaktai:
Nacionalinė koordinatorė – Eglė Vaičiulytė, norp@limsa.lt

Daugiau informacijos: