Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV / AIDS
Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei ŽIV ir AIDS komitetas

Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei ŽIV ir AIDS komitetas vienija užsidegusius biomedicinos mokslų studentus, kurie šviečia visuomenę apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, skatina domėtis, žinoti ir naudotis savo seksualinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis bei prisideda prie pozityvaus pokyčio bendruomenėje.

Istorija:

Siekdama tapti aktyvia lytiškai plintančių infekcijų (LPI) intervencijos ir žmonių gyvenančių su ŽIV / AIDS palaikymo sistemos dalimi IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) 1992 m. suformavo SCORA komitetą, kuris per jaunų žmonių švietimą įsitraukė į stigmos ir diskriminacijos mažinimą visuomenėje.

Lietuvoje komitetas buvo įkurtas 2011 metais atsiradus poreikiui dirbti su jautriomis ir kontraversiškomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos temomis.

2014 m. buvo oficialiai pakeistas komiteto pavadinimas iš Reprodukcinės sveikatos bei ŽIV ir AIDS komiteto į Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei ŽIV ir AIDS komitetą siekiant adekvačiau apibūdinti komiteto darbo specifiką ir nagrinėjamas temas.

Vizija:

Pasaulis, kuriame būtų gerbiamos kiekvieno žmogaus seksualinės ir reprodukcinės teisės ir sveikata be stigmos ir diskriminacijos.

Misija:

Suteikti nariams visus reikalingus įgūdžius ir kompetencijas užsiimti efektyvia, kultūrinį kontekstą atitinkančia advokacija seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje savo bendruomenės ir visuomenės lygmenyse rengiant mokymus, užsiėmimus, diskusijas, ugdant lytiškumo ugdymo specialistus, besidalinant gerąja tarptautine patirtimi bei rengiant pozicijas ir rezoliucijas su partneriais siekiant padaryti pokytį vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Tikslai:

 1. Kelti visuomenės sąmoningumą seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių temomis;
 2. Mažinti žmonių gyvenančių su ŽIV / AIDS stigmą ir diskriminaciją;
 3. Mažinti seksualinės ar lytinės tapatybės stigmą ir diskriminaciją;
 4. Skatinti visuomenės kritinį mąstymą, populiarinti mokslu grįstus faktus ir tarptautinius dokumentus;
 5. Skatinti pozityvų požiūrį į seksualumą ir sveikus lytinius santykius;
 6. Atstovauti Lietuvos medicinos studentų nuomonę seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
 7. Suteikti įgūdžius būsimiems ir esamiems sveikatos apsaugos specialistams seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje.

SCORA veikla:

 • Lytiškumo ugdymas. SCORA pagrindinis įrankis kelti visuomenės sąmoningumą seksualinės ir reprodukcinės sveikatos temomis yra švietimas. Mes turime daug patirties ugdant ne tik būsimus lytiškumo ugdymo specialistus ir ugdytojus, bet ir organizuojant ir vedant lytiškumo ugdymo pamokas įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams. SCORA siūlomas lytiškumo ugdymas yra parengtas pagal šiuolaikiškas, mokslu pagrįstas užsienio programas, yra interaktyvus, paremtas intuityvaus mokymosi ir bendraamžio ugdymo gairėmis, atitinka amžių ir kultūrinį Lietuvos kontekstą.
 • Motinos sveikata ir teisė į saugų abortą. Mūsų tikslas yra didinti LiMSA narių sąmoningumą ir gilinti jų, kaip būsimų sveikatos apsaugos specialistų, žinias motinos ir naujagimio sveikatos priežiūros temomis (šeimos planavimas, perinatalinės priežiūros kokybė ir prieinamumas, abortų stigmos ir diskriminacijos mažinimas ir kt.).
 • Seksualinė ir lytinė tapatybė. LiMSA bendradarbiaudama su partneriais siekia mažinti LGBT+ asmenų stigmą ir diskriminaciją šalies ir pasaulio lygmeniu.
 • Smurtas lyties pagrindu. SCORA nariai yra pasirengę kovoti prieš smurtą dėl lyties visuose jo pasireiškimuose pradedant nuo moterų lytinių organų žalojimo, baigiant seksualiniu priekabiavimu ir smurtu artimoje aplinkoje.
 • ŽIV ir kitos LPI. SCORA aktyviai įsitraukia į lytiškai plintančių infekcijų prevenciją siekdama didinti visuomenės sąmoningumą, kontraceptinių priemonių, gydymo variantų prieinamumą, mažinti stigmą ir diskriminaciją, susietą su ŽIV ir kitomis LPI.

Renginiai:

 • Krūties vėžio prevenciniai renginiai „Laiškai kovotojai“;
 • ŽIV testavimo akcijos;
 • Lytiškumo ugdymo mokymai;
 • Lytiškumo ugdymo mokyklose iniciatyva;
 • Lyčių lygybės ciklo renginiai;
 • „Mama, norių gimti blaivas“;
 • Lytinės anamnezės rinkimo mokymai;
 • Tarptautinė diena prieš homofobiją, bifobiją, transfobiją (IDAHOT) ir kt.

Rezoliucijos ir pozicijos:

Pagrindiniai partneriai:

Kontaktai:

Nacionalinė koordinatorė – Eglė Janušonytė, nora@limsa.lt

Daugiau informacijos: