scoph

Standing Committee on Public Health
Visuomenės sveikatos komitetas

Tai visuomenės sveikatos komitetas, vienijantis viso pasaulio medicinos studentus kurti, plėtoti bei dalintis idėjomis, susijusiomis su visuomenės sveikata, įskaitant visuotines sveikatos problemas, sveikatos sistemą, sveikatos gerinimą bei švietėjišką veiklą šioje srityje.

Vizija

Visuomenės sveikatos komiteto vizija – dirbti dėl sveikos visuomenės, kuri turėtų žinių, įgūdžių ir galimybių išlaikyti fizinę, psichinę ir socialinę gerovę.

Tam, kad pasiektume Visuomenės sveikatos komiteto viziją turime visi dirbti vieningai. Skatindami vietines veiklas ir projektus, turime dalintis gerąja patirtimi, įkvėpti vieni kitus, tobulinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius. Mūsų pagrindinis tikslas ir vertybės – tai ligų prevencija, sveikatos populiarinimas ir visuomenės švietimas. Mes privalome išnaudoti daugiau nei milijono medicinos studentų pasaulyje potencialą ir sąžiningai atstovauti sveikatos politiką, tobulinti savo įgūdžius ir žinias kaip ateities sveikatos specialistai bei garsiai kalbėti apie visuomenės sveikatos problemas ir drąsiai jas spręsti.

Komiteto veikla:

SCOPH komitetas daugiausiai dėmesio skiria esamoms visuomenės sveikatos problemoms spręsti, kurios kiekvienoje šalyje esti skirtingos. Lietuvoje šiuo metu vykdomos šios veiklos:

  • ,,Žaislų ligoninė‘‘;
  • Atliekame įvairius matavimus (gliukozės, cholesterolio, kūno masės ir kt.) parodose ,,Litexpo“, ,,Sveikatos dienos‘‘, ,,Baltmedica“;
  • Organizuojame prevencines programas alkoholio, vėžio, vakcinacijos ir kt. tematikomis;
  • Pasaulinių dienų minėjimas;

Kontaktai:

Nacionalinė koordinatorė – Milda Burneikaitė, npo@limsa.lt

Daugiau informacijos: