Kas yra komitetas?

LiMSA komitetinė struktūra yra perimta iš skėtinės organizacijos International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), kurios nariais esame nuo 1991 m. 

Šie šeši komitetai veikia kiekvienoje IFMSA priklausančioje organizacijoje, todėl sukuria unikalią galimybę efektyviai bendradarbiauti net ir tolimiausių šalių atstovams iš daugiau nei 120 šalių ir 130 organizacijų.

Kaip veikia komitetai?

LiMSA nariai nėra skirstomi į komitetus – Tu gali domėtis bet kuria tema ir vykdyti veiklas bet kuriame komitete.  

Kiekvienas komitetas turi savo Nacionalinį koordinatorių bei Vietinius koordinatorius Vilniuje ir Kaune. Nacionalinis koordinatorius rūpinasi komiteto atstovavimu nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, o vietiniai koordinatoriai užtikrina sklandų komiteto veikimą atitinkamame mieste. 

logo_scoph_cmyk_squared_inverted_mm19

Standing Committee On Public Health

Visuomenės sveikatos komitetas, kurio tikslas – ligų prevencija, sveikatos populiarinimas ir visuomenės švietimas. SCOPH siekia sveikos visuomenės, kuri turėtų žinių, įgūdžių ir galimybių išlaikyti fizinę, psichinę ir socialinę gerovę. SCOPH komitetas vykdo projektus, tokius kaip:

– „Žaislų ligoninė“ (mažų vaikų supažindinimas su gydytojais ir baltų chalatų baimės bei išankstinio nusistatymo prieš juos mažinimas), 

– „Imunitete, gelbėk!“ (mokyklinio amžiaus vaikų švietimas imunoprofilaktikos ir infekcinių ligų temomis), 

– „Tiesiog kalbėkimės“ (paauglių bei studentų psichikos sveikatos stiprinimas). 

Komitetas garsiai kalba apie įvairias visuomenės sveikatos problemas ir drąsiai ieško sprendimų jas sumažinti.

Vilniaus skyriaus SCOPH koordinatorė – Austė Steponavičiūtė | lpo.vilnius@limsa.lt

Kauno skyriaus SCOPH koordinatorė – Monika Karolina Vaičiūtė | lpo.kaunas@limsa.lt

SCORA – Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių bei ŽIV ir AIDS komitetas. SCORA aktyviai dirba SRHR (angl. sexual and reproductive health and rights, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių) temomis. Komiteto veiklą galima suskirstyti pagal prioritetines sritis: lytiškumo ugdymas, motinos sveikata ir prieiga prie saugaus aborto, seksualinė ir lyties tapatybė, smurtas lyties pagrindu, ŽIV ir kitos lytiškai plintančios infekcijos. SCORA organizuoja renginius mokyklose (lytiškumo ugdymo mokymai moksleiviams), universitetuose (lytiškumo ugdymo kompetencijų mokymai medicinos studentams, anoniminiai ŽIV testavimai), bendruomenėse (diskusijos apie lytiškai plintancijas infekcijas, feminizmą, postnatalinę depresiją). LiMSA yra pirmoji Lietuvos studentų organizacija, išreiškusi palaikymą LGBT teisėms.

Vilniaus skyriaus SCORA koordinatorės – Aistė Jurkonytė, Ieva Lukauskaitė | lora.vilnius@limsa.lt

(updated) logo_scora_cmyk_squared_inverted_mm19

Standing Committee On Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV/AIDS

logo

Standing Committee On Professional (Research) Exchange

SCOPE/SCORE – Profesinių ir mokslinių mainų komitetai leidžia keliauti ir pažinti pasaulį taip, kaip dar niekada nebandei. SCOPE ir SCORE vykdo didžiausią pasaulyje studentų valdomą klinikinių ir mokslinių mainų programą. LiMSA suteikia galimybę išvykti praktikai į daugiau nei 50 Pasaulio šalių. Iš Lietuvos į LiMSA organizuojamus mainus kasmet išvyksta daugiau nei 100 studentų.

Atitinkamai, SCOPE ir SCORE organizuoja į Lietuvą atvykstančių studentų praktika Kaune ir Vilniuje, todėl šių komitetų veikloje galima dalyvauti ir liekant Lietuvoje.

Vilniaus skyriaus SCOPE koordinatorius išvykstantiems studentams – Šarūnas Raudonis | leo.out.vilnius@limsa.lt, atvykstantiems studentams – Elena Daukšaitė | leo.in.vilnius@limsa.lt

Kauno skyriaus SCOPE koordinatorė išvykstantiems studentams – Marija Plioplytė | leo.out.kaunas@limsa.lt, atvykstantiems studentams – Viltė Pacevičiūtė | leo.in.kaunas@limsa.lt

Vilniaus skyriaus SCORE mokslinių mainų komiteto koordinatorė – Justina Raulušonytė | lore.vilnius@limsa.lt

Kauno skyriaus SCORE mokslinių mainų komiteto koordinatorė – Marija Aleksandraitytė | lore.kaunas@limsa.lt

SCOME – Medicinos edukacijos komitetas rūpinasi medicinos edukacija. SCOME organizuoja kietųjų kompetencijų mokymus, kad medicinos studentai būtų kuo geriau pasiruošę savo profesinei veiklai – EKG, ultragarso, chirurginio siuvimo ir kiti mokymai yra SCOME vizitinė kortelė. Kitas SCOME veiklos aspektas – advokacija dėl geresnės medicinos studijų ir mokslų kokybės. 

Kauno skyriaus SCOME koordinatorė – Deimantė Gervytė | lome.kaunas@limsa.lt

logo_scome_cmyk_squared_inverted_mm19

Standing Committee On Medical Education

logo_scorp_cmyk_squared_inverted_mm19

Standing Committee On Human Rights and Peace

SCORP – Žmogaus teisių ir taikos komitetas sprendžia klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis, iš kurių aktualiausia mums – sveikata. Taip pat siekiama skatinti humanitarinį sąmoningumą, sprendžiama, kaip pagerinti gydytojo – paciento santykius, kaip sumažinti barjerą tarp skirtingų žmonių grupių bei skatinti pažeidžiamų grupių abipusį bendravimą su visuomene. SCORP komitetas taip pat kalba korupcijos bei etikos sveikatos apsaugos sistemoje temomis.

Turite klausimų?

Parašykite mums!
Linkedin

+370 675 30508

president@limsa.lt