Kaip išvažiuoti į mainus?

LiMSA kartu su daugiau nei 100 medicinos studentų asociacijų iš viso pasaulio organizuoja Profesinius ir Mokslinius mainus. Tai neįkainojama galimybė dar studijų metais pačiam stebėti ir aktyviai įsitraukti į kitos šalies medicinos sistemą, atliekant praktiką užsienio ligoninėse ar dirbant kitų šalių laboratorijose bei tuo pat metu lavinant savo klinikinius ar mokslinio darbo įgūdžius. Šie mainai – geriausias būdas ugdyti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tobulinti anglų ar kitos užsienio kalbos žinias, užmegzti visa gyvenimą trunkančias draugystes su kolegomis iš viso pasaulio.

Jau nekantrauji ir viską nori patirti?
Tai tikrai nėra taip sudėtinga, o gauta praktika atperka visas įdėtas pastangas. Svarbu įsidėmėti, kad į Mokslinius mainus vykti galima ir po pirmojo kurso. Ši praktika skirta visiems biomedicinos studijų programų studentams. O Profesiniai mainai skirti medicinos studentams, kurie tais mokslo metais jau bus baigę trečiąjį kursą (jei tam tikros šalies mainų sąlygose nenurodyta kitaip).

Mainų konkursas rengiamas kasmet spalio mėnesį (dėl kai kurių mainų kontraktų išankstinis mainų konkursas rengiamas jau rugsėjo mėnesį). Tuo metu tampa aktyvi mainų konkurso dalyvio anketa, pateikiamas valstybių su kuriomis artėjančią vasarą vykdysime mainus sąrašas, konkretus kontraktų skaičius, taip pat pasidalinama visa reikiama informacija bei instrukcijomis (viską galima rasti vienoje duomenų bazėje), kad nė vienas žingsnelis pildant mainų konkurso anketą nebūtų pražiopsotas. Apie prasidėjusį mainų konkursą galima sužinoti sekant naujienas LiMSA Facebook profilyje, Vilniaus ir Kauno skyrių bei mainų grupėse, o taip pat kasmet mainų konkurso pradžioje tiek Vilniaus, tiek Kauno skyriuose rengiamas mainų konkurso pristatymas, kuriame galima išgirsti visą reikiamą informaciją apie dalyvavimo mainų konkurse tvarką bei pasiklausyti praėjusios vasaros praktikų įspūdžių.

Tai kas gi svarbu pildant anketą? Kaip vyksta anketų vertinimas?
Ypatingai svarbu atidžiai sekti ir nepamiršti paminėti visų savo vykdytų veiklų, užimtų pareigybių LiMSA’oje. Tikrai nepamiršk paminėti, jei prisidėjai prie mainų organizavimo Lietuvoje atvykstantiems kolegoms iš užsienio. Reikia įvardinti ir visas veiklas vykdytas kitose nevyriausybinėse organizacijose, mokslinę veiklą, atliktas praktikas, savanoriavimą, savo universiteto atstovavimą meninėje ar sportinėje veikloje. NB! Visos anketoje pateiktos veiklos turi būti patvirtintos dokumentais bei pažymomis. Priešingu atveju, mainų konkurso anketų vertinimo komisija negalės už tai skirti taškų.

Mainų konkurso anketų vertinimo komisiją sudaro nacionaliniai ir vietiniai mainų koordinatoriai, taip pat gali dalyvauti stebėtojas iš LiMSA Tarybos. Komisija griežtai vadovaujasi mainų anketų vertinimo kriterijais ir įvertina visas konkurse dalyvavusių studentų anketas. Sudaroma geriausiųjų eilė ir po kontraktų dalybų kiekvienas kontraktą gavęs studentas sulaukia džiugios naujienos apie artėjantį vasaros nuotykį. Jei kontrakto nepavyko gauti pagrindinio mainų konkurso metu, visada galima dalyvauti ir papildomame.

Ar verta dalyvauti ir pildyti anketą, jei abejoju, kad neturėsiu pakankamai taškų gauti norimą praktiką?
Tikrai taip! Nes į mainus tikrai niekada neišvyksta tik tie, kurie niekuomet neužpildė anketos.