Ar nori įsitraukti į LiMSA veiklas?

Ar nori susirasti naujų draugų ir kolegų, su kurie padės spęsti Lietuvos sveikatos problemas ir kurti ateities Lietuvą, kurioje norėtum gyventi?

Įgyti naujų žinių ir įgūdžių?

 Taip?

Tada išsirink Tave dominančią sritį, įgūdžius, kurių nori įgyti, ir įsitrauk!

Visuomenės sveikata

Ligų prevencija, sveikatos populiarinimas ir visuomenės švietimas padės pasiekti fizinę, psichinę ir socialinę visuomenės gerovę. Sveika visuomenė – laiminga visuomenė, kurioje norime gyventi.

Seksualinė ir reprodukcinė sveikata

Ar nori kelti visuomenės sąmoningumą seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių temomis; mažinti stigmą ir diskriminaciją; skatinti visuomenės kritinį mąstymą, populiarinti mokslu grįstus faktus ir tarptautinius dokumentus?

Advokacija

Tai įtakos žaidimas, kuriame sieki, kad tavo idėjos būtų išgirstos, apsvarstytos ir priimtos. LiMSA atstovauja savo narių ir visuomenės interesus, kad politikai ar universiteto vadovybė neužriestų per daug nosies ir neužsikištų ausų. Skamba neįtikimai? Su teisingomis advokacijos priemonėmis studentai tampa lygiaverčiais žaidimo dalyviais.

Grafinis dizainas

Kiek ilgai ištvertum skaityti NotePad’o dokumentą, kuriame tematysi plyną tekstą? Paveiksliukai, iliustracijos patraukia dėmesį, kartais net perteikia daugiau prasmės negu pats tekstas.

Viešieji ryšiai

Kad tavęs klausytų, negana šaukti garsiai, bet reikia ir protingai. Teisingas žinutės iškomunikavimas būtinas veiksnys siekiant pokyčių sustabarėjusioje ir skylėtoje Lietuvos sveikatos sistemoje.

Projektų valdymas

Valstybė, Europos Sąjunga ir kitos institucijos kasmet skiria lėšas įvairių fondų pavidalu idant tokios nevyriausybinės organizacijos kaip LiMSA padėtų įveikti įsišaknijusias problemas (korupcija, visuomenės narių pasyvumas, savižudybės…) visuomenėje.

Žmogiškieji ištekliai

Organizacijoje ištekliais vadinamos ne tik prekės, finansai, bet ir jos nariai, tai organizacijos turtas. Tik nariai gali kalbėti, kiekvienas turi savo norų, bet ir turi daug sukauptos energijos. Kaip juos motyvuoti, užtikrinti, kad kiekvienam būtų gera, jis džiaugtųsi būdamas organizacijoje ir lengva širdimi prisidėtų siekiant bendrų tikslų? Čia menas, bet jo galima išmokti.

Mokymai

Lyderystė, komandos valdymas, įdurimas į veną, pirmoji pagalba – išmoksi universitete? Taip – susipažinsi, bet norėdami šiuos kitus „minkštuosius“ ir „kietuosius“ įgūdžius išlavinti taip, kad juos teisingai taikytume automatiškai, turime nuolat jos taikyti. Klausyti – suprasti – praktikuotis – klysti – pasitaisyti ir t. t.
*Mes išmokstame 95 % to, ko mokome kitus.

Žmogaus teisės

Kiekvienas iš mūsų yra unikalus ir skiriasi nuo kitų visuomenės narių savo rase, religija, lytimi ar idėjomis, tačiau ne visi yra vienodai lygiai pripažįstami ir priimami į bendruomenę. Kai kurie dėl savo išskirtinumo patiria diskriminaciją, yra stigmatizuojami. Jeigu Tu to nepatyrei, nereiškia, kad tai neegzistuoja. Mes kuriame visuomenę, kurioje visiems jos nariams būtų gera gyventi.

Antikorupcija

Ar norėtum gauti orų atlyginimą, o ne papildomai prisidurti renkant išmaldą vokelyje? Tik mūsų pavyzdys ir kovą už savo teises ir orumą gali atnešti pokytį.

Studijų kokybė

Mes, būsimi sveikatos specialistai, per ilgus studijų metus norime iš universiteto gauti kokybiškas mokymo paslaugas, vertas mūsų laiko ir studento krepšelio bei tapti kompetetingas sveikatos specialistais. Kas labiausiai suinteresuoti? Be abejo, MES, todėl turime atstovauti studentų balsą ir pasirūpinti savo ir mus vėliau pakeičiančių kolegų ateitimi.

Marketingas

Ne piniguose laimė? Tiesa, bet jie gali padėti pasiekti tikslus. Rėmėjai, kurie patikėtų mūsų idėjomis ir paremtų mūsų veikla, yra viena iš Partenono kolonų, leidžiančių tvirtai stovėti organizacijai.

Žurnalistika

Ką gali žurnalistai? Paklauskite A. Tapino ir R. Miliūtės. Užtenka poros taiklių plunksnų, kad šešėlyje paliktum visą diviziją Panser šarvuočių. Pastarieji labai brangus, bet plunksnas galime pasitelkti ir mes skleisdami savo idėjas ir siekdami gerovės visuomenėje.

Renginių organizavimas

Čia ne vestuvės ar senelio gimtadienis, bet net ir studentai susiduria su įvairiais renginiais (mokymais, konferencijomis, bendruomenės pasibuvimas). Spragt, spragt ir suorganizuota? Čia kaip vasaros praktika, kai turi problemą, turi kas tau padeda ir gali praktikuotis, klysti ir iš mokytis.

Mainų programos

Nebėra Berlyno sienos, priklausome Šengeno zonai, vis lengviau ir lengviau tampa keliauti ir priimti svečius iš kitų šalių. Skirtingos kultūros, skirtinga patirtis, kurios mainai skatina visą pasaulį tobulėti. Kaip būsimiems sveikatos specialistams mums ypač svarbu pažinti savo profesinės srities skirtumus, pasiekimus, kad galėtume juo įdiegti Lietuvoje ar padėti vystytis kitoms šalims.

Finansų valdymas

Koks tikslas padidinti biudžetą, jeigu jis skylėtas. Piniginių srautų valdymas ir auditas užtikrina sveiką organizacijos gyvavimą.

Neradai Tavęs dominančios srities? Ne bėda, nes daugiau veiklų tiesiog netilpo surašyti čia. Visos idėjos, ypač pačios keisčiausios, yra laukiamos ir pasistengsime atrasti Tau vietą organizacijoje ir suteikti resursus ir pagalbą įgyvendinant savo idėjas.