LiMSA struktūra

Schemoje parodyta supaprastinta LiMSA struktūra. Toliau pateikta detalesnė informacija:

LiMSA Asamblėja yra aukščiausias LiMSA valdymo organas.
Asamblėja vienerių metų kadencijai renka Prezidentą, Tarybos narius, Nacionalinių veiklų koordinatorius ir Revizijos komisijos narius. Taip pat, tvirtina skyriuje išrinktą Direktorių. Asamblėja gali keisti LiMSA Įstatus, Reglamentą, spręsti kitus įstatuose nurodytus klausimus.

Taryba yra LiMSA kolegialus valdymo organas. Atsižvelgiant į komitetų ir Tarybos veiklos planus sudaro asociacijos veiklos planą. Priima sprendimus dėl LiMSA veiklos ir pozicijų.

Prezidentas yra LiMSA vienasmenis valdymo organas. Vadovauja ir atstovauja LiMSA, organizuoja LiMSA organų darbą, išskyrus Revizijos komisijos.

LiMSA nacionalinis komiteto koordinatorius – tai komiteto veiklų vadovas. Komitetas – LiMSA organas, apima tam tikros srities veiklas.

Skyrius yra struktūrinis LiMSA padalinys. Skyrių sudaro Direktorius ir skyriaus nariai. Skyriui vadovauja Direktorius.

Revizijos komisija nėra LiMSA valdymo organas. Ji prižiūri organizacijos veiklą. Komisijai gali priklausyti ir ne LiMSA nariai.