Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija

LiMSA (Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija) – studentiška savanoriška nevyriausybinė profesinė organizacija, vienijanti Vilniaus ir Kauno medicinos mokslų studentus.

LiMSA buvo įkurta 1989 metais. Nuo 1991 metų ji yra Tarptautinės Medicinos Studentų Asociacijų Federacijos (IFMSA) narė. Organizacija įkurta siekiant suteikti galimybę medicinos studentams tobulėti ir įgyti praktikos bei susipažinti su kitų šalių sveikatos apsaugos sistemomis. Nuo pirmųjų dienų tai – savanoriška organizacija, kuri vienija iniciatyvius žmones, kuriems negana tik universitetinių žinių bei vadovėlinių tiesų. Pačioje pradžioje asociacija vykdė pilietines iniciatyvas, kurios buvo aktualios keičiantis santvarkoms Lietuvoje.

LIMSA struktūra

LiMSA Asamblėja yra aukščiausias LiMSA valdymo organas.
Asamblėja vienerių metų kadencijai renka Prezidentą, Tarybos narius, Nacionalinių veiklų koordinatorius ir Revizijos komisijos narius. Taip pat, tvirtina skyriuje išrinktą Direktorių. Asamblėja gali keisti LiMSA Įstatus, Reglamentą, spręsti kitus įstatuose nurodytus klausimus.

Taryba yra LiMSA kolegialus valdymo organas. Atsižvelgiant į komitetų ir Tarybos veiklos planus sudaro asociacijos veiklos planą. Priima sprendimus dėl LiMSA veiklos ir pozicijų.

Prezidentas yra LiMSA vienasmenis valdymo organas. Vadovauja ir atstovauja LiMSA, organizuoja LiMSA organų darbą, išskyrus Revizijos komisijos.

LiMSA nacionalinis komiteto koordinatorius – tai pagrindinės komiteto veiklos programų vadovas. Komitetas – LiMSA organas, vienijamas bendros veiklos.

Skyrius yra struktūrinis LiMSA padalinys. Skyrių sudaro Direktorius ir skyriaus nariai. Skyriui vadovauja Direktorius, skyrių Direktorių rinkimai vyksta ne vėliau kaip šešios savaitės iki rinkiminės Asamblėjos.

Revizijos komisija nėra LiMSA valdymo organas. Ji prižiūri organizacijos veiklą.

LiMSA NARIAI