Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija

LiMSA (Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija) – studentiška savanoriška nevyriausybinė profesinė organizacija, vienijanti Vilniaus ir Kauno biomedicinos mokslų studentus.

LiMSA buvo įkurta 1989 metais. Nuo 1991 metų ji yra Tarptautinės Medicinos Studentų Asociacijų Federacijos (IFMSA) narė. Organizacija įkurta siekiant suteikti galimybę biomedicinos studentams tobulėti ir įgyti praktikos bei susipažinti su kitų šalių sveikatos apsaugos sistemomis. Nuo pirmųjų dienų tai – savanoriška organizacija, kuri vienija iniciatyvius žmones, kuriems negana tik universitetinių žinių bei vadovėlinių tiesų.

Vizija

Svarbiausias valdžios institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų partneris, siekiantis teigiamų pokyčių sveikatos sistemoje ir visuomenėje.

Misija

Ugdant bendrąsias bei profesines kompetencijas, įgalinti Lietuvos biomedicinos studentus šviesti visuomenę ir aktyviai dalyvauti kuriant įrodymais pagrįstą sveikatos sistemą.

Strateginės veiklos kryptys:

  1. Lietuvos biomedicinos studentų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
  2. Visuomenės švietimas sveikatos klausimais;
  3. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo biomedicinos studentams užtikinimas;
  4. Organizacijos stabilumo užtikrinimas ir veiklos plėtojimas.

Veiklos principai

  • Remiamasi tik mokslu grįsta informacija ir / ar pačios organizacijos surinktais duomenimis;
  • Organizuojama tęstinė, kokybiška ir ilgalaikę naudą kurianti veikla.